Legal notices

1. Wettelijke bepalingen

U bent momenteel verbonden met de website van Sète Tourist Office.

Door zich toegang te verschaffen tot deze site, verbindt de gebruiker zich ertoe de onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven.

2. Uitgeversinformatie

Deze site wordt geredigeerd door :
Toeristische dienst van Sète
60, Gd rue Mario Roustan
34200 Sète

3. Informatie over de hosting :

Deze site wordt gehost door :
Techniek
Rue des Sept Laux
ZA les Pérelles
38570 Le Cheylas

4. Informatietechnologie en vrijheden

Bezorgd over de privacy van de gebruikers van de website "tourisme-sete.com", verbindt de Dienst voor Toerisme van Sète zich ertoe om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie binnen deze site wordt uitgevoerd in overeenstemming met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, bekend als de wet "Informatietechnologie en vrijheden".

De informatie die door de gebruikers van de website "tourisme-sete.com" wordt ingevoerd, kan door de toeristische dienst van Sète op de computer worden verwerkt.

In dit opzicht hebben de gebruikers van de website "tourisme-sete.com" de volgende rechten
het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben (artikel 40 van de gewijzigde "Wet op de gegevensbescherming").

De gebruiker van deze site wordt er met name op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de informatie die de gebruiker via de formulieren op de site meedeelt, noodzakelijk is om aan zijn verzoek te voldoen, en bestemd is voor de Dienst voor Toerisme van Sète, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, voor administratieve en commerciële doeleinden.

Uitoefening van rechten

In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming heeft de gebruiker van deze site het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht van toegang uit te oefenen, moet de gebruiker een bericht sturen naar tourisme@ot-sete.fr of schrijven naar :


Toeristische dienst van Sète - Richting
60, Gd rue Mario Roustan
34200 Sète

De nominatieve informatie die wordt verzameld in het kader van de website "tourisme-sete.com" wordt bewaard in overeenstemming met de regels voorgeschreven door de wet "Informatique et Libertés", en gedurende een periode die gerechtvaardigd is door het doel van hun verwerking.

Voor meer informatie over de Franse wet op de informatietechnologie en de burgerlijke vrijheden kunt u de website van de CNIL raadplegen.

(http://www.cnil.fr)


5. Auteursrechten / Auteursrecht

De handelsmerken en logo's op deze site zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Hun vermelding verleent geenszins een licentie of recht op gebruik van de genoemde merken, die niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk op straffe van inbreuk.

Alle informatie op deze site kan worden gedownload, gereproduceerd en afgedrukt onder voorbehoud van :

- dergelijke informatie alleen voor persoonlijke doeleinden en op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden te gebruiken;
- dergelijke informatie niet wijzigen;
- op alle kopieën de auteursrechtvermelding ("het auteursrecht") van het VVV-kantoor van Sète of van de eigenaar van het document te reproduceren.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan of elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, door welk procédé dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst voor Toerisme van Sète en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L 355-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

6. Berichten

Als u opmerkingen heeft over de werking van de site, kunt u een bericht sturen naar het volgende adres:
tourisme@ot-sete.fr

7. Fotografische kredieten :

Jean Pierre DEGAS
Olivier MAYNARD
Gauthier FLEURI
Andrès MEDEL
Communicatiedienst van de stad Sète.

8. Certificaat van inschrijving in het register van reisbureaus : 

(Artikel R. 211-21 van het Toerismewetboek)
De in artikel L. 141-2 van het Toerismewetboek genoemde registratiecommissie verklaart dat de volgende exploitant :
TOERISTENBUREAU SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA VILLE DE SÈTE
60 GRANDE RUE MARIO ROUSTAN, 34200 SÈTE, FRANKRIJK
is met ingang van 04/10/2011 ingeschreven in het register van reis- en verblijfspersoneel onder het volgende nummer: IM034110037.
De financiële garantie wordt verstrekt door : COVEA CAUTION, 10 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON , 72000
LE MANS, FRANKRIJK
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten met : MMA IARD, 14 BOULEVARD MARIE EN
ALEXANDRE OYON , 72030 LE MANS, FRANKRIJK