Watersteekspelen


Watersteekspelen sedert 1666

De ziel van SèteTijdens het feest van Saint Louis kun je, vanaf de tribunes langs de kades aan het koninklijk kanaal, spectaculaire steekspelen aanschouwen.

Deze spelen worden in het Frans ‘joutes’ genoemd. De winnaar van het St. Louis-toernooi is zeker van eeuwige roem: sedert 1666 wordt zijn naam voor eeuwig gegraveerd op een schild in de zaal gewijd aan de ‘joutes’ in het Paul Valéry museum...

De ‘joutes’ zijn meer dan een sport, folklore en traditie. Deze spelen weerspiegelen de ziel van de inwoners van Sète!
 


Geschiedenis van de steekspelen


 
De watersteekspelen zijn een traditie uit Languedoc die al dateert uit de 17de eeuw.

De eerste toernooien werden georganiseerd in Agde in 1601, en later in 1627 te Frontignan en in 1665 te Mèze.

Sète organiseerde haar eerste ‘joutes’ op 29 juli 1666 tijdens het feest voor de oprichting van de haven, die bij de werken van het Canal du Midi hoorde.

Tijdens de 18de eeuw namen getrouwde mannen het tijdens de toernooien op tegen jonge vrijgezellen. In de verschillende wijken vormden zich troepen met aan het hoofd een kapitein, bijgestaan door een luitenant en een vaandeldrager.

Rood was de kleur van de getrouwde mannen, blauw de kleur van de vrijgezellen.

Deze kleuren waren terug te vinden in de kledij, de boten en de lansen. Vele van deze tradities werden tot op vandaag behouden.
 

 

De witte ridders

 

De boten worden voortgestuwd door tien roeiers, voornamelijk sterke vissers, die onder leiding van een ervaren stuurman staan.

Bij de aanvang van het gevecht weerklinkt het traditionele lied van de ‘joutes’ uit een hobo en een trommel vooraan op de boot. Tussen de passes worden traditionele liederen uit Languedoc gespeeld.

Fanfares op de tribunes zorgen voor geestdrift onder de toeschouwers en moedigen de spelers aan!
 


Het verloop van de toernooien


De toernooien worden voorafgegaan door een optocht van de spelers vergezeld van traditionele muziek waarbij de hobo en de trommel een centrale plaats innemen. Deze muziek moedigt de spelers en roeiers aan die de boten voortstuwen.

Het toernooi begint met een begroeting, een ‘passe d’honneur’, waarbij de spelers hun lans laten zien en elkaar de hand geven bij het kruisen van de boten.

Met een schild ter hoogte van de borst als bescherming, proberen de twee mannen vervolgens vanaf het bootplatform ‘tintaine’ de andere in het water te duwen met een lans met een ijzeren punt.

Het gevecht kent precieze regels en de niet-naleving van deze regels betekent onmiddellijke uitsluiting. Spektakel verzekerd…
 

toegankelijkheid
aandeel :